Danh sách tham dự họp mặt 11.07.2015

2015-07-06 23:50

By: BTC

Subject: DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT

DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT
Thời gian: 9h00 ngày Thứ Bảy 11/07/2015
Địa điểm: Biên Hoà - Đồng Nai.
BTC dự tính sẽ thu mỗi ACE 300.000đ, nay BTC thông báo đến ACE chuẩn bị... để hổ trợ BTC hoàn thành nhiệm vụ

Vậy anh chị em nào đi được đăng kí từ bây giờ để làm danh sách nghe các bạn.
Các bạn các khóa đăng kí chung hoặc riêng trên trang web mỹ thuật Đồng Nai, hay trên Face book, hoặc liên lạc đăng kí các số điện thoại như:
Hoài Tiên: 01222039281 / Phương Hoa: 01225768476 / Hoàng Huy: 0838497972

Tính đến hôm nay, trong các ACE có một sự thay đổi vào giờ chót. Cho nên danh sách hiện nay là (xem bên dưới), ACE xem có thiếu ai hoặc có thay đổi gì thì nhanh chóng thông báo nha.


001 - Phương Hoa k.5
002 - Hoàng Huy k.3
003 - Duy Hải k.4
004 - Mỹ Dung k.4
005 - Minh Hiếu k.3
006 - Hoài Tiên k.2
007 - Khánh đen k.2
008 - Huỳnh Đỗ k.3
009 - Đức Thạnh k.3
010 - Đặng Minh Thế k.9
011 - Trương Phước Tường k.6
012 - Hiền Võ k.9
013 - Cao Song k.1
014 - Trần Kim Thanh k.6-7
015 - Đan Thọ k.5
016 - Như Mai k.1
017 - Nguyễn Văn Nam k.5
018 - Hiền Phan k.11
019 - Di Linh k.4 (2 vé)
021 - Ngọc Điệp k.2
022 - Mai anh Dũng k.5
023 - Hoàng Nguyên k.4
024 - Đức Hà k.6-7
025 - Hoàng Ánh k.4
026 - chị Phượng (bạn của Minh Châu)
027 - Huỳnh văn Phong k.4
028 - Mai (vợ của Phong k.4)
029 - Nguyễn Quang Hoàng k.2
030 - Nguyễn Thành Trí (Trí dậu ) k.2
031 - Lê Thị Nên k.2
032 - Nguyễn ngọc Minh k.2
033 - Hồ Mác k.4
034 - Trương Đình Triển k.1
035 - Huỳnh Anh Tuấn k.1
036 - Hà phú Thành k.1
037 - Hồ Giáo k.2
038 - Kim Anh k.3
039 - Thanh Quan k.2
040 - Nguyễn Lê k.10
041 - Đặng Thành Nam k.2
042 - Dương Kim Dũng k.1
043 - Đan Tín k.4
044 - Huyền (vợ Đan Tín)
045 - Đào Văn Hùng k.1
046 - Phạm Hữu Phước k.1
047 - Nguyễn Đức Minh k.1
048 - Đỗ Khánh k.1
049 - Văn Thiên Dũng k.3
050 - Thuỷ (vợ VTD)
051 - Anh Tuấn k.9
052 - Ông văn Thạc k.2
053 - Đinh văn Tuấn k.2
054 - Ngọc Thành (2 người)
056 - Cô Mai
057 - Cô THủy
058 - Thầy Hiệp
059 - Thầy Thoại
060 - Thầy Hùng (ban sắt)
061 - Thầy Thành - Kim Hoa
063 - Thiện Hoài k.2
064 - Trần Hiến k.3
065 - Kim Được (k.4) + bạn
067 - Thầy Hoàng Anh + c. Bích Ngô
069 - Thầy Mai Đào
070 - Trần thị Loan k.5
071 - Thu Châu k.5
072 - Kim Loan k.5
073 - a. Trang k.4
074 - Phạm Bích Thuỷ + anh xã Tuyến
076 - Trọng Nhân k.6-7
077 - Lê Hải Triều k. 2005
078 - Tiến d.k k.4
079 - Huỳnh Đức Tú k.10 + Bạn
081 - Hoàng Bá Thành k.8
082 - Văn Đức Thử k.8
083 - Cao Hà k.1
084 - Hưởng k.1
085 - Đoàn k.1
086 - Trần Văn Tuấn k.8
087 - Nguyễn Kim Hoa k.8
088 - Nguyễn Đức Gioan k.5
089 - Nguyễn Hữu Phùng k.5
090 - Hiển k.5
091 - Võ thị Bình k.10
092 - Nguyễn Hữu Nhiệm k.8
093 - Huỳnh Văn Quý k.8
094 - Nguyễn thị Thanh Hoà đk
095 - Thành Thái k.8
096 - Tăng thị Lý k.9
097 - Đức Minh k.1
098 - Đỗ Hồng k.1
099 - Mỹ Chi k.1
100 - Nguyễn Mạnh Hùng k.5
101 - Phi Hùng k.1
102 - Biện Thành Nam k.2
103 - Thành k.9
104 - Đình Cường k.9
105 - Danh k.9
106 - Trần Văn Trị k.2
107 - Thanh Liêm k.2
108 - Trần Tấn Chức
109 - Đào Tấn Hưng k.1
110- Lê Minh Ánh k.10

—————

BackNơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai