BÁO CÁO CHO ZUI

2015-07-12 06:15

BÁO CÁO CHO ZUI - Hoài Tiên


CHIẾN LỢI PHẨM 11.7 nè 
KHÓA 1 : 18 AC (ANH TUẤN TÀI TRỢ )
KHÓA 2 : 17 AC
KHÓA 3 : 9 EM (ai lớn tuổi mà nhỏ khóa hơn lổ ráng chịu )
KHÓA 4: 16 EM
KHÓA 5 : 9 EM 
KHÓA 6 ,7: 3 EM
KHÓA 8.9.10.11: 20 EM
TỔNG CỘNG : 92 ACE .300.000Đ =27.540.000Đ( vì có 1 người đóng 240.000đ)
ANH TUẤN NGỦ CHI 10TH KEN 4.100.000Đ
MINH CHÂU hổ trợ 3 suất 900.000đ
HOÀNG BÁ THANH hổ trợ thăm thầy 500.000đ
GiÀu to rùi tổng cộng thu 33.040.000Đ
Xí quên còn 100 US của NGUYỄN THÀNH VĂN K3


CHI MÉO MẶT : NHÀ HÀNG 26.510.000Đ
HUY HIỆU 600.000Đ
BĂNG RÔN 100.000Đ 
BỎ PHONG THƯ THĂM THẦY 2.000.000Đ VÀ 100USD
TỔNG CHI : 29.210.000Đ VÀ 100US
CỘNG TRỪ NHÂN CHIA CÒN 3.830.000Đ HOÀI TIÊN đang giữ ,mọi théc méc xin alo zìa số ẤY ....ẤY...ẤY.....

 

—————

BackNơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai