* Thời gian: ngày 12.7.2019
* Địa điểm: quán BẢO NGỌC (còn gọi là quán TƯ LÊ 2) tọa lạc tại số 80 TỔ 21, KP 3,THANH LỘC Q.12. (Vào google map xem nhe)
không phân biệt các khóa
.*. đóng góp nhớ mang theo.....350k ....hi...hi....
Số tài khoản chị Tiên 6000205376311 ngân hàng AGRIBANK chi nhánh BÀ RỊA
HÀ THỊ HOÀI TIÊN
..................
Số tài khoản anh Huy
Nguyễn Hoàng Huy Agribank sở giao dịch quận tân phú tphcm
số tài khoản 6460205221604
ace có thể chuyển tiền vào 2 taid khoản trên


BTC

Date: 2019-06-27

By: HỌP MẶT MỸ THUẬT ĐỒNG NAI 2019

Subject: BTC

HỌP MẶT MỸ THUẬT ĐỒNG NAI 2019
* Thời gian: ngày 12.7.2019
* Địa điểm: quán BẢO NGỌC (còn gọi là quán TƯ LÊ 2) tọa lạc tại số 80 TỔ 21, KP 3,THANH LỘC Q.12. (Vào google map xem nhe)
không phân biệt các khóa
.*. đóng góp nhớ mang theo.....350k ....hi...hi....
Số tài khoản chị Tiên 6000205376311 ngân hàng AGRIBANK chi nhánh BÀ RỊA
HÀ THỊ HOÀI TIÊN
..................
Số tài khoản anh Huy
Nguyễn Hoàng Huy Agribank sở giao dịch quận tân phú tphcm
số tài khoản 6460205221604
ace có thể chuyển tiền vào 2 taid khoản trên

HỌP MẶT MỸ THUẬT ĐỒNG NAI 2019
* Thời gian: ngày 12.7.2019
* Địa điểm: quán BẢO NGỌC (còn gọi là quán TƯ LÊ 2, hay quán ăn Bờ Sông Xanh) tọa lạc tại số 80 TỔ 21, KP 3,THANH LỘC Q.12. (Vào google map xem nhe)
không phân biệt các khóa
*. đóng góp nhớ mang theo.....350k ....hi...hi....
..................
Số tài khoản anh Huy
Nguyễn Hoàng Huy Agribank sở giao dịch quận tân phú tphcm
số tài khoản 6460205221604
ace có thể chuyển tiền vào tài khoản trên
..............
DANH SÁCH ĐĂNG KÍ
1. Phương Hoa k5
2. Hoàng Huy k3
3.Di Linh k 4
4. Hoài Tiên k2
5. Duy Hải k4
6. Mỹ Dung k4
7. Tiến dk k 4
8. Huỳnh Đỗ k 3
9. Đức Thạnh k 3
10. Đức Tú k9
11. Phu nhân Đức Tú
12. Nguyễn Nam k5
13. Huỳnh Phong k3
14. Chị Mai phu nhân anh Phong Huynh
15. Nguyễn Thị Dũng CĐ k2
16. phu quân chi Dung k17
17. Chi ĐIỆP k2
18.Chij NÊN, k2
19. Chị ĐỖ HỒNG k1
20. Chị MỸ CHI k1
21. Chị NHƯ MAI k1
22. Võ hữu Nhiệm khoá 8
23. Chị Bạch Yến k1
24. 2 bạn trẻ đại diện cho Minh Châu
25. Minh Hồng Nguyễn k14
26. Tuấn k.9.
27. Thầy Tài
28. Nguyễn Hoàng Nhơn k4
29. Bạch Yến (phu nhân Hoàng Nhơn)
30 Chị Thủy Tứ k2
31. Con chị Tứ
32. Khúc Hoàng Nguyên k4
33. Thầy Thoại
34. Thầy Hùng (sắt)
35. Cô Mai
36. Cô Thủy
37. Khánh Phạm k2
38. Đặng Minh Thế k9 - 10
39. Nam đặng k2
40.Tâm be k4
41. Phu nhân Tâm be k4
42. Thành Tân Khánh k4
43. Phu nhân Thành Tân Khánh k4
44. HUỲNH TUẤN DŨNG k?
45. Hứa Hùng k2
46. Đức Hinh Đinh k2
47. Nguyễn Đức Gioan k5
48. Hồ Mác k4
49. Tường k8
50. Hiền k8
51. Cao Hà k1
52. Đoàn đk k1
54. Phu nhân anh Đoàn
54. Thầy Hưỡng
55. Anh Tuấn (ngủ) k1
56. Hoa Kim Nguyễn k8
57. Trần Thanh Long k4 (càn vôi)
58. Sơn Quang k9
59. Anh Thành (phu quân chị Điệp k2)
60. Đan Tín k4
61. Phu nhân Đan Tín
62. Thầy Thành điêu khắc
63. Kim Hoa k7 (phu nhân thầy Thành)
64. Phùng đk k5
65. Văn Thiên Trường k3
66. Dương Kim Dũng k1
67. Mai anh Dũng k5
68. Cao thị Song k1
69. Anh Hoàng Anh (xưởng gổ)
70. Chị Bích vợ anh Hoàng Anh
71. Bạn chị Bích
72. Mã Phi Hải k2
73. Chị Hồng phu nhân Dương Kim Dũng
74. Thiện Hoài k2
75. Nghĩa Trần k17
76. Trần Thị Loan k5
77. Con gái Trần thị Loan
78. Trí Nhân k17
79. QUANG đàn k3
80. THÁI K.8
81. Phu quân Bạch Yến k1
82. Binh võ k8
83. Minh Anh Lê k10
84. Phu quân Minh Anh Lê
85. Phi Hùng k1
86. Trần quốc Nam k8
87. Đào Tấn Hưng k1
88. Đức Minh k1
89 Đào Hùng k1
90. Xuân Trường k1
91. Đức Hà k8
92. Đức Hà phu nhân
93. Nguyễn Bích Thủy sếp của anh Hùng k1
94. .HÀ PHÚ THÀNH K.1
95. BÀ xã THÀNH, BÙI THỊ THÚY LAN
96. PHẠM HỮU PHƯỚC khóa 1
97. Khắc Hồng k1—————

Date: 2019-06-27

By: HỌP MẶT MỸ THUẬT ĐỒNG NAI 2019

Subject: BTC

HỌP MẶT MỸ THUẬT ĐỒNG NAI 2019
* Thời gian: ngày 12.7.2019
* Địa điểm: quán BẢO NGỌC (còn gọi là quán TƯ LÊ 2, hay quán ăn Bờ Sông Xanh) tọa lạc tại số 80 TỔ 21, KP 3,THANH LỘC Q.12. (Vào google map xem nhe)
không phân biệt các khóa
*. đóng góp nhớ mang theo.....350k ....hi...hi....
..................
Số tài khoản anh Huy
Nguyễn Hoàng Huy Agribank sở giao dịch quận tân phú tphcm
số tài khoản 6460205221604
ace có thể chuyển tiền vào tài khoản trên
..............
DANH SÁCH ĐĂNG KÍ
1. Phương Hoa k5
2. Hoàng Huy k3
3.Di Linh k 4
4. Hoài Tiên k2
5. Duy Hải k4
6. Mỹ Dung k4
7. Tiến dk k 4
8. Huỳnh Đỗ k 3
9. Đức Thạnh k 3
10. Đức Tú k9
11. Phu nhân Đức Tú
12. Nguyễn Nam k5
13. Huỳnh Phong k3
14. Chị Mai phu nhân anh Phong Huynh
15. Nguyễn Thị Dũng CĐ k2
16. phu quân chi Dung k17
17. Chi ĐIỆP k2
18.Chij NÊN, k2
19. Chị ĐỖ HỒNG k1
20. Chị MỸ CHI k1
21. Chị NHƯ MAI k1
22. Võ hữu Nhiệm khoá 8
23. Chị Bạch Yến k1
24. 2 bạn trẻ đại diện cho Minh Châu
25. Minh Hồng Nguyễn k14
26. Tuấn k.9.
27. Thầy Tài
28. Nguyễn Hoàng Nhơn k4
29. Bạch Yến (phu nhân Hoàng Nhơn)
30 Chị Thủy Tứ k2
31. Con chị Tứ
32. Khúc Hoàng Nguyên k4
33. Thầy Thoại
34. Thầy Hùng (sắt)
35. Cô Mai
36. Cô Thủy
37. Khánh Phạm k2
38. Đặng Minh Thế k9 - 10
39. Nam đặng k2
40.Tâm be k4
41. Phu nhân Tâm be k4
42. Thành Tân Khánh k4
43. Phu nhân Thành Tân Khánh k4
44. HUỲNH TUẤN DŨNG k?
45. Hứa Hùng k2
46. Đức Hinh Đinh k2
47. Nguyễn Đức Gioan k5
48. Hồ Mác k4
49. Tường k8
50. Hiền k8
51. Cao Hà k1
52. Đoàn đk k1
54. Phu nhân anh Đoàn
54. Thầy Hưỡng
55. Anh Tuấn (ngủ) k1
56. Hoa Kim Nguyễn k8
57. Trần Thanh Long k4 (càn vôi)
58. Sơn Quang k9
59. Anh Thành (phu quân chị Điệp k2)
60. Đan Tín k4
61. Phu nhân Đan Tín
62. Thầy Thành điêu khắc
63. Kim Hoa k7 (phu nhân thầy Thành)
64. Phùng đk k5
65. Văn Thiên Trường k3
66. Dương Kim Dũng k1
67. Mai anh Dũng k5
68. Cao thị Song k1
69. Anh Hoàng Anh (xưởng gổ)
70. Chị Bích vợ anh Hoàng Anh
71. Bạn chị Bích
72. Mã Phi Hải k2
73. Chị Hồng phu nhân Dương Kim Dũng
74. Thiện Hoài k2
75. Nghĩa Trần k17
76. Trần Thị Loan k5
77. Con gái Trần thị Loan
78. Trí Nhân k17
79. QUANG đàn k3
80. THÁI K.8
81. Phu quân Bạch Yến k1
82. Binh võ k8
83. Minh Anh Lê k10
84. Phu quân Minh Anh Lê
85. Phi Hùng k1
86. Trần quốc Nam k8
87. Đào Tấn Hưng k1
88. Đức Minh k1
89 Đào Hùng k1
90. Xuân Trường k1
91. Đức Hà k8
92. Đức Hà phu nhân
93. Nguyễn Bích Thủy sếp của anh Hùng k1
94. .HÀ PHÚ THÀNH K.1
95. BÀ xã THÀNH, BÙI THỊ THÚY LAN
96. PHẠM HỮU PHƯỚC khóa 1
97. Khắc Hồng k1

—————

Date: 2016-07-06

By: HT

Subject: Tin buồn quá muộn

Tình cờ mình rãi tin nhắn đến các anh chị em để mời mọi người đk tham dự buổi họp mặt 31.7 .mới biết lớp trưởng khóa 2 anh TRẦN VĂN TRỊ quê ở TÂY NINH đã ra đi không lời từ biệt ,hôm 30.4 tại binh viện 115 ,bởi căn binh suy tim cấp ,Thật buồn và xót xa . Chỉ biết nói lời từ biệt anh cả và mong cho hương hồn anh sớm siêu thoát,

—————

Date: 2016-07-06

By: HOAISIM

Subject: Re: Tin buồn quá muộn

không ngờ ... lần gặp gở ở BIÊN TRẤN năm rồi ... laị là lần gặp gở sau cùng giửa tôi và người anh cả cùng khoá ...

không biết rồi đây ... trong số bạn bè chúng ta ... ai sẽ là người ra đi kế tiếp ...?
cầu chúc cho hương hồn anh ... được mãi mãi an vui nơi miền tiêu diêu , cực lạc ...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .

—————

Date: 2016-07-06

By: K.đen

Subject: Re: Re: Tin buồn quá muộn

Khoá 2 theo tui biết chắc đã ra đi 5 người ......!!!!

—————

Date: 2016-07-06

By: K,2

Subject: Re: Re: Re: Tin buồn quá muộn

Người thứ 6 la tui ...

—————

Date: 2016-07-07

By: K.đen

Subject: Re: Re: Re: Re: Tin buồn quá muộn

Không thích cũng phải chịu ...

—————

Date: 2016-07-06

By: tin mới

Subject: Re: Re: Re: Tin buồn quá muộn

có thể HẢI địa cũng đã ra đi ,không được chính xác lắm ,vì tại ĐỒNG THÁP có đám tang tên LÊ THANH HẢI

—————

Date: 2016-07-07

By: HOAISIM

Subject: Re: Re: Re: Re: Tin buồn quá muộn

chắc chắn mới nói ... đừng tung tin vịt nha ... mấy cha ...?

—————

Date: 2016-07-05

By: BTC

Subject: Ý KIẾN

BTC vạch sơ thời gian dịch chuyển để ACE chủ động chuẩn bị cho mình nhg tương thích ,5h sáng sẽ xuất phát tại SG và BH ( cụ thể sau 15.7 btc mới hợp đồng với nhà xe rồi công bố sau )8 h sáng các bạn sẽ đến nơi và dược nhận chòi tranh ,ghế bố ,từ 8h đến 10.h30ca1c bạn sinh hoạt tự do ,ai nhu cầu tắm biển thì tắm ,ai nhu cầu vẻ thì vẻ ,( khoản vẻ tự túc nha các bạn )BTC sẽ thuê dàn loa kéo ,có micro ,nên các bạn có nhu cầu đàn ca hát thì nên đem theo đàn để chơi thỏa thích ,10h 30 chúng ta bắt đầu họp mặt ,xem tranh triễn lãm mi mi,và khâu cuối cùng là ẩm thực đến 4h chiều chúng ta sẽ lên đường về thị xã AN NHỨT LONG ĐIỀN để thưởng thức món đặc sản quê hương là BÁNH HỎI AN NHỨT ,tiếp tục hành trình về lạ chốn phồn hoa đô thị và chia tay
BTC rất mong muốn ACE đóng góp ý kiến,để cuộc vui được mỹ mãn

—————

Date: 2016-07-05

By: btc

Subject: Re: Ý KIẾN bổ xung

trong khoản thời gian vui chơi tự do btc có lo cho ace khoản ăn nhẹ điểm tâm ,cùng thức uống ,

—————

Date: 2016-07-05

By: Thành viên

Subject: Re: Ý KIẾN

Trời ạ, ăn uống gì mà từ trưa đến 4h chiều! Buổi sáng tổ chức nhiều khâu quá, buổi chiều lại k có gì! Có nên dời tiết mục sinh hoạt đàn ca hát xướng xuống chiều không? Nghĩa là sau khi ăn uống? Mọi người có ý kiến gì không?

—————

Date: 2016-07-05

By: bạn

Subject: Re: Re: Ý KIẾN

bạn ý kiến cũng đúng đó ,nhưng tớ thấy những lần họp mặt trước vui chơi ăn uống hát hò kéo dài đến chiều mà chia tay vẫn còn bịn rịn đó ,không sao đâu

—————

Date: 2016-07-05

By: quên dấu

Subject: Re: Re: Ý KIẾN

và cuối cùng là khâu ẩm thực,,,,,,,,,,,,,,,đến 4h chiều .......khâu khác he....he.....

—————

Date: 2016-07-05

By: HT

Subject: tiền trạm

sau khi chèo kéo,rủ rê hổng ai đi ,mình tui thân chinh ra biển thực tế mọi việc, với nơi chúng ta sẽ đến ĐÈO NƯỚC NGỌT LONG HẢI ,nơi đây họp mặt ban ngày nên hổng có ''SAO '' nào hết nha các bạn ,bạn nào thích SAO thì ở lại ban đêm sẽ thấy sao liền hi....hi..... HT thay mặt các bạn đã đặt cọc giữ chổ vào ngày 31.7 .2016 nhằm ngày chủ nhật ,nên rất mong ACE tham gia đông đủ ,

—————

Date: 2016-07-04

By: hh

Subject: nhận tranh

Đã nhận được tranh của HTien = 8 bức , M Hiếu = 10 ;Đỗ = 3 ; Khánh đen = 3 ; Hà =5 ; A Hoa = 10 ;
Chưa thấy tranh của Di Linh , Đức Hà ; anh D Hải [ ko liên lạc được với anh D Hải , bạn nào ll được , thì ll giùm về việc gởi tranh in nghe ]...

—————

Date: 2016-07-03

By: dang ky

Subject: châm

có một số ace alo cho btc ,báo rằng chưa thể trả lời được đi hay không ,mặc dù rất muốn đk ,nên nay chúng tôi sẽ dời ngày cuối cho việc đk là ngày 12.7 để btc còn kịp lo chuẩn bị mọi thứ ,

—————

Date: 2016-07-01

By: hh

Subject: goi tranh

đã nhận được số tranh ace gởi gồm
Minh Hiếu 3 bức
Khánh đen 3 bức
Anh Hoa 10 bức
Suối Đỗ 2 bức
thúy Hà 5 bức.
D Linh , H Tiên và ae khác chưa thấy gởi...?

—————

Date: 2016-06-29

By: hh

Subject: thong báo

Gởi ace tham gia buổi họp mặt
Anh em tính ngày họp mặt sắp tới sẽ có triển lãm mini bằng in các tranh tượng lên ly sứ , các tấm men sứ…vv…với giá vật tư rẻ bèo thấp nhất [ chỉ tính theo giá gốc mua ly , tấm men… ko tính công , giấy , màu , điện… khác hihi ] để có điều kiện ai cũng có thể tham gia vui , trưng bày _ trao đổi …cho ace cta xem vui , sau đó là tùy quyền tự do của tác giả ? hì hì.
Có người thích in ly , in lên tấm men , gỗ sơn mài , có khung , ko có khung….sau đó trưng lên giá vẽ mi ni , cái bệ đở bằng nhựa… như mình chụp lên..sẽ có dao động giá tiền vật tư khác nhau [ tùy tác giả chọn lựa ]…
Ace nào chụp hình rõ rõ gởi về cho mình để xử lí [ ai biết xử lí photoshop thì xử lí , còn ko thì mình sẽ làm giùm nghe ]…
Ace cứ vào trang web chung ý kiến nhé .

—————

Date: 2016-06-29

By: hhuy

Subject: Re: thong báo

Ace mau chọn tranh tượng mình sáng tác, chọn lọc gởi về để in từ từ nhé . Như D Linh , Khánh đen , Hoài Tiên , Minh râu , Minh Hiếu , Trọng Hiếu ,a Duy Hải , A Hoa , Lý , Hà , Thế , Tường Hiền , chị Cao Song , Quang Hoàng ,a Tuấn....hì hì

—————


test

2010-11-29 16:28

Thư Mời Họp Mặt 5.12

  Sau 25 năm từ gỉa mái trường Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai. Bạn bè, mỗi người như mỗi cánh chim tung bay về những phương trời khác nhau để xây dựng cho mình một cuộc đời mới với nhiều niềm mơ ước tuyệt vời... Nay cũng là lúc những cánh chim đó tụ họp lại, để cùng nhau ôn lại...

—————Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai