Hình ảnh các bn khóa 4 hp mt ngày 05.12.2010


Hình ảnh các bn khóa 6.7 hp mt

 

 

 


 

CK12-DTTB-DTTB-CK12 Trường CĐ Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai

 

 

 

 

 
Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai