Nơi anh chị em trò chuyện với tinh thần tôn trọng lẫn nhau

Date: 04/02/2016

By: Nhơn-Yến

Subject: Chúc Tết Bính Thân 2016

Xuân Bính Thân 2016, kính chúc quý thầy cô cùng anh chị em SỨC KHOẺ-HẠNH PHÚC-THÀNH ĐẠT!
Nguyễn Hoàng Nhơn_Nguyễn Thị Bạch Yến

—————

Date: 18/12/2015

By: KHUYẾT DANH

Subject: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY

dân tộc VN ta ... là một dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xăm rất lâu đời . là một dân tộc ngoan cường , thiện chiến ... được đánh giá cao trên chính trường thế giới . tinh thần yêu nước của dân tộc ta sẽ được thể hiện mạnh mẻ nhất ... đó là khi đất nước bị lâm nguy .

khi đất nước bị lâm nguy ... khí thế sôi sục của người dân sẽ dẩn đến những cao trào ... rồi từ cao trào sẽ hình thành nên những hành động thiết thực ... cốt nhằm cứu lấy đất nước .

nhưng từ nay ... cái tinh thần quật khởi này ... có cái nguy cơ không thể nào được phát huy ... khi bị chính quyền và một số thế lực nào đó ... ngấm ngầm cản trở .

có nhiều điều suy tư , trăn trở quá ... khi lý giải hay nói đến điều này ... tại sao , tại sao ... và tại sao ...? mà tôi không thể nào trả lời hay nghĩ khác được ... đó là hành động nhu nhược ... hay là thoả hiệp vơi kẻ thù ...?

tại sao ... những chiến sĩ hy sinh một cách tức tưởi và oan ức tại đảo GẠC MA năm xưa ... lại không được tưởng niệm và vinh danh trong một thời gian dài ... từ thuở trước .

tại sao những chiến sĩ hải quân anh dũng đã ngã xuống tại đảo HOÀNG SA thời chế độ củ VNCH ... lại không được công nhận là người có công đối với đất nước ... chả lẻ hy sinh để bảo vệ lảnh thổ cho tổ quốc ... cũng phải ở vào một triều đại nào hay một phe phái nào đó ... mới được công nhận hay sao ...?

trong thời gian gần đây , ngư dân VN liên tục bị tàu TRUNG CỘNG cản trở , cướp phá tài sản , ngư cụ ... khi đánh bắt hải sản trên ngư trường hợp pháp của mình ... vậy thì lực lượng hải quân ở đâu , vậy thì cảnh sát biển và ngành kiểm ngư VN ở đâu ...? họ đã làm gì ... để bảo vệ người dân ...?

LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ là hai môn học rất cần thiết trong chương trình phổ thông ... cốt nhằm nung đúc tinh thần yêu nước của dân tộc , nêu cao truyền thống quí báu của dân tộc , để cho thế hệ sau biết được cội nguồn và lảnh thổ nước VIỆT ta giàu đẹp và trải rộng đến đâu ...? nhưng từ nay ... hai môn học này có cái nguy cơ không còn được coi trọng nửa ... người ta không khuyến khích học sinh học môn này . bởi vì phải chăng ... cả hai môn này ... đều nói lên nhiều điều nhạy cảm đối với người anh em TRUNG HOA ...?

chính quyền BẮC KINH là một chính quyền xấu xa , mưu mô , tham lam , xảo quyệt và hiếu chiến ... thì ai ai cũng đều biết hết cả . họ ... chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN . nhưng tại sao ...? chính quyền trong nước lại cho trải thảm đỏ , bắn đại bác rải hoa chào mừng , ca ngợi họ hết lời và lại xem họ là một vị thượng khách ... khi họ đến thăm ...?

những toan tính , những hành động sai lầm của thế hệ ngày hôm nay nhằm mưu đồ lợi ích riêng ... rồi đây lịch sử và thế hệ sau sẽ soi xét . đừng để bản thân trở thành những LÊ CHIÊU THỐNG , những NGUYỄN ÁNH trong tương lai mà chịu nhuốc nhơ cho đến muôn đời ...

người dân đang mong chờ một sự thay đổi lớn , một hướng đi đúng đắn , một chiến lược cụ thể ... với một tân quan sáng suốt trong nhiệm kỳ sắp tới ... hãy chờ xem ...?


dân tộc VN ta ... là một dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xăm rất lâu đời . là một dân tộc ngoan cường , thiện chiến ... được đánh giá cao trên chính trường thế giới . tinh thần yêu nước của dân tộc ta sẽ được thể hiện mạnh mẻ nhất ... đó là khi đất nước bị lâm nguy .

khi đất nước bị lâm nguy ... khí thế sôi sục của người dân sẽ dẩn đến những cao trào ... rồi từ cao trào sẽ hình thành nên những hành động thiết thực ... cốt nhằm cứu lấy đất nước .

nhưng từ nay ... cái tinh thần quật khởi này ... có cái nguy cơ không thể nào được phát huy ... khi bị chính quyền và một số thế lực nào đó ... ngấm ngầm cản trở .

có nhiều điều suy tư , trăn trở quá ... khi lý giải hay nói đến điều này ... tại sao , tại sao ... và tại sao ...? mà tôi không thể nào trả lời hay nghĩ khác được ... đó là hành động nhu nhược ... hay là thoả hiệp vơi kẻ thù ...?

tại sao ... những chiến sĩ hy sinh một cách tức tưởi và oan ức tại đảo GẠC MA năm xưa ... lại không được tưởng niệm và vinh danh trong một thời gian dài ... từ thuở trước .

tại sao những chiến sĩ hải quân anh dũng đã ngã xuống tại đảo HOÀNG SA thời chế độ củ VNCH ... lại không được công nhận là người có công đối với đất nước ... chả lẻ hy sinh để bảo vệ lảnh thổ cho tổ quốc ... cũng phải ở vào một triều đại nào hay một phe phái nào đó ... mới được công nhận hay sao ...?

trong thời gian gần đây , ngư dân VN liên tục bị tàu TRUNG CỘNG cản trở , cướp phá tài sản , ngư cụ ... khi đánh bắt hải sản trên ngư trường hợp pháp của mình ... vậy thì lực lượng hải quân ở đâu , vậy thì cảnh sát biển và ngành kiểm ngư VN ở đâu ...? họ đã làm gì ... để bảo vệ người dân ...?

LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ là hai môn học rất cần thiết trong chương trình phổ thông ... cốt nhằm nung đúc tinh thần yêu nước của dân tộc , nêu cao truyền thống quí báu của dân tộc , để cho thế hệ sau biết được cội nguồn và lảnh thổ nước VIỆT ta giàu đẹp và trải rộng đến đâu ...? nhưng từ nay ... hai môn học này có cái nguy cơ không còn được coi trọng nửa ... người ta không khuyến khích học sinh học môn này . bởi vì phải chăng ... cả hai môn này ... đều nói lên nhiều điều nhạy cảm đối với người anh em TRUNG HOA ...?

chính quyền BẮC KINH là một chính quyền xấu xa , mưu mô , tham lam , xảo quyệt và hiếu chiến ... thì ai ai cũng đều biết hết cả . họ ... chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN . nhưng tại sao ...? chính quyền trong nước lại cho trải thảm đỏ , bắn đại bác rải hoa chào mừng , ca ngợi họ hết lời và lại xem họ là một vị thượng khách ... khi họ đến thăm ...?

những toan tính , những hành động sai lầm của thế hệ ngày hôm nay nhằm mưu đồ lợi ích riêng ... rồi đây lịch sử và thế hệ sau sẽ soi xét . đừng để bản thân trở thành những LÊ CHIÊU THỐNG , những NGUYỄN ÁNH trong tương lai mà chịu nhuốc nhơ cho đến muôn đời ...

người dân đang mong chờ một sự thay đổi lớn , một hướng đi đúng đắn , một chiến lược cụ thể ... với một tân quan sáng suốt trong nhiệm kỳ sắp tới ... hãy chờ xem ...?


dân tộc VN ta ... là một dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xăm rất lâu đời . là một dân tộc ngoan cường , thiện chiến ... được đánh giá cao trên chính trường thế giới . tinh thần yêu nước của dân tộc ta sẽ được thể hiện mạnh mẻ nhất ... đó là khi đất nước bị lâm nguy .

khi đất nước bị lâm nguy ... khí thế sôi sục của người dân sẽ dẩn đến những cao trào ... rồi từ cao trào sẽ hình thành nên những hành động thiết thực ... cốt nhằm cứu lấy đất nước .

nhưng từ nay ... cái tinh thần quật khởi này ... có cái nguy cơ không thể nào được phát huy ... khi bị chính quyền và một số thế lực nào đó ... ngấm ngầm cản trở .

có nhiều điều suy tư , trăn trở quá ... khi lý giải hay nói đến điều này ... tại sao , tại sao ... và tại sao ...? mà tôi không thể nào trả lời hay nghĩ khác được ... đó là hành động nhu nhược ... hay là thoả hiệp vơi kẻ thù ...?

tại sao ... những chiến sĩ hy sinh một cách tức tưởi và oan ức tại đảo GẠC MA năm xưa ... lại không được tưởng niệm và vinh danh trong một thời gian dài ... từ thuở trước .

tại sao những chiến sĩ hải quân anh dũng đã ngã xuống tại đảo HOÀNG SA thời chế độ củ VNCH ... lại không được công nhận là người có công đối với đất nước ... chả lẻ hy sinh để bảo vệ lảnh thổ cho tổ quốc ... cũng phải ở vào một triều đại nào hay một phe phái nào đó ... mới được công nhận hay sao ...?

trong thời gian gần đây , ngư dân VN liên tục bị tàu TRUNG CỘNG cản trở , cướp phá tài sản , ngư cụ ... khi đánh bắt hải sản trên ngư trường hợp pháp của mình ... vậy thì lực lượng hải quân ở đâu , vậy thì cảnh sát biển và ngành kiểm ngư VN ở đâu ...? họ đã làm gì ... để bảo vệ người dân ...?

LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ là hai môn học rất cần thiết trong chương trình phổ thông ... cốt nhằm nung đúc tinh thần yêu nước của dân tộc , nêu cao truyền thống quí báu của dân tộc , để cho thế hệ sau biết được cội nguồn và lảnh thổ nước VIỆT ta giàu đẹp và trải rộng đến đâu ...? nhưng từ nay ... hai môn học này có cái nguy cơ không còn được coi trọng nửa ... người ta không khuyến khích học sinh học môn này . bởi vì phải chăng ... cả hai môn này ... đều nói lên nhiều điều nhạy cảm đối với người anh em TRUNG HOA ...?

chính quyền BẮC KINH là một chính quyền xấu xa , mưu mô , tham lam , xảo quyệt và hiếu chiến ... thì ai ai cũng đều biết hết cả . họ ... chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN . nhưng tại sao ...? chính quyền trong nước lại cho trải thảm đỏ , bắn đại bác rải hoa chào mừng , ca ngợi họ hết lời và lại xem họ là một vị thượng khách ... khi họ đến thăm ...?

những toan tính , những hành động sai lầm của thế hệ ngày hôm nay nhằm mưu đồ lợi ích riêng ... rồi đây lịch sử và thế hệ sau sẽ soi xét . đừng để bản thân trở thành những LÊ CHIÊU THỐNG , những NGUYỄN ÁNH trong tương lai mà chịu nhuốc nhơ cho đến muôn đời ...

người dân đang mong chờ một sự thay đổi lớn , một hướng đi đúng đắn , một chiến lược cụ thể ... với một tân quan sáng suốt trong nhiệm kỳ sắp tới ... hãy chờ xem ...?

dân tộc VN ta ... là một dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xăm rất lâu đời . là một dân tộc ngoan cường , thiện chiến ... được đánh giá cao trên chính trường thế giới . tinh thần yêu nước của dân tộc ta sẽ được thể hiện mạnh mẻ nhất ... đó là khi đất nước bị lâm nguy .

khi đất nước bị lâm nguy ... khí thế sôi sục của người dân sẽ dẩn đến những cao trào ... rồi từ cao trào sẽ hình thành nên những hành động thiết thực ... cốt nhằm cứu lấy đất nước .

nhưng từ nay ... cái tinh thần quật khởi này ... có cái nguy cơ không thể nào được phát huy ... khi bị chính quyền và một số thế lực nào đó ... ngấm ngầm cản trở .

có nhiều điều suy tư , trăn trở quá ... khi lý giải hay nói đến điều này ... tại sao , tại sao ... và tại sao ...? mà tôi không thể nào trả lời hay nghĩ khác được ... đó là hành động nhu nhược ... hay là thoả hiệp vơi kẻ thù ...?

tại sao ... những chiến sĩ hy sinh một cách tức tưởi và oan ức tại đảo GẠC MA năm xưa ... lại không được tưởng niệm và vinh danh trong một thời gian dài ... từ thuở trước .

tại sao những chiến sĩ hải quân anh dũng đã ngã xuống tại đảo HOÀNG SA thời chế độ củ VNCH ... lại không được công nhận là người có công đối với đất nước ... chả lẻ hy sinh để bảo vệ lảnh thổ cho tổ quốc ... cũng phải ở vào một triều đại nào hay một phe phái nào đó ... mới được công nhận hay sao ...?

trong thời gian gần đây , ngư dân VN liên tục bị tàu TRUNG CỘNG cản trở , cướp phá tài sản , ngư cụ ... khi đánh bắt hải sản trên ngư trường hợp pháp của mình ... vậy thì lực lượng hải quân ở đâu , vậy thì cảnh sát biển và ngành kiểm ngư VN ở đâu ...? họ đã làm gì ... để bảo vệ người dân ...?

LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ là hai môn học rất cần thiết trong chương trình phổ thông ... cốt nhằm nung đúc tinh thần yêu nước của dân tộc , nêu cao truyền thống quí báu của dân tộc , để cho thế hệ sau biết được cội nguồn và lảnh thổ nước VIỆT ta giàu đẹp và trải rộng đến đâu ...? nhưng từ nay ... hai môn học này có cái nguy cơ không còn được coi trọng nửa ... người ta không khuyến khích học sinh học môn này . bởi vì phải chăng ... cả hai môn này ... đều nói lên nhiều điều nhạy cảm đối với người anh em TRUNG HOA ...?

chính quyền BẮC KINH là một chính quyền xấu xa , mưu mô , tham lam , xảo quyệt và hiếu chiến ... thì ai ai cũng đều biết hết cả . họ ... chính là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN . nhưng tại sao ...? chính quyền trong nước lại cho trải thảm đỏ , bắn đại bác rải hoa chào mừng , ca ngợi họ hết lời và lại xem họ là một vị thượng khách ... khi họ đến thăm ...?

những toan tính , những hành động sai lầm của thế hệ ngày hôm nay nhằm mưu đồ lợi ích riêng ... rồi đây lịch sử và thế hệ sau sẽ soi xét . đừng để bản thân trở thành những LÊ CHIÊU THỐNG , những NGUYỄN ÁNH trong tương lai mà chịu nhuốc nhơ cho đến muôn đời ...

người dân đang mong chờ một sự thay đổi lớn , một hướng đi đúng đắn , một chiến lược cụ thể ... với một tân quan sáng suốt trong nhiệm kỳ sắp tới ... hãy chờ xem ...?


—————

Date: 09/01/2016

By: co danh

Subject: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY

không co nut like ha?????

—————

Date: 16/12/2015

By: KHUYẾT DANH

Subject: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

Châm ngôn có câu : TỨC NƯỚC VỞ BỜ ... phàm làm những điều gì ... đừng bao giờ để người khác phải uất ức , đừng dồn người khác vào bước đường cùng . bởi vì người ta sẽ tìm mọi cách để chống lại một khi không đã còn lối thoát ... khi mà sự liều lỉnh đã vượt qua nổi sợ hãi ... thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xãy ra ...!

con chó mình nuôi trong nhà ... nếu dùng roi dồn nó vào trong vách tường mà đánh mãi ... tất nhiên nó sẽ cắn lại cho dù mình là chủ nó .
trong chiến trận ... khi đưa kẻ thù vào trận phục kích ... thì bao giờ người cầm quân giỏi ... cũng để cho kẻ thù một con đường sống . nếu không , kẻ thù buộc phải TỬ THỦ ... thì nếu có thắng đi chăng nửa ... cũng sẽ thiệt hại rất nặng .

vừa qua ... báo mạng có đưa một số sự kiện người dân phản ứng chống lại chính quyền . tài xế lao thẳng vào CSGT ... người dân ngày càng manh động ... đó là tại sao ? ... âu đó cũng là một điều dể hiểu . người dân đã vượt qua nổi sự hãi ... phản ứng mạnh mẻ với hành động thái quá của lực lượng công quyền .

việc gì cũng vậy , phải có chừng , có mực ...đừng làm thái quá mà có hại cho bản thân . khi được cất nhắc có chức , có quyền ... nên hãy nghĩ đến chuyện có ngày sẽ trở về thứ dân ... có ngày sẽ đối mặt với những người đã từng bị mình hãm hại . không có cái chuyện quyền lực là mãi mãi , triều đại là trường tồn , đảng phái là vĩnh cửu ... tất cả chỉ là một giai đoạn trong lịch sử mà thôi ...!

Giờ đây , đất nước chúng ta đang đi theo con đường nào ... TƯ BẢN CHỦ NGHĨA hay XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...? khi mà đã chấp nhận nền kinh tế đa thành phần , đó là phải chấp nhận những cải tổ lớn ... chấp nhận luôn sự chênh lệch , sự phân hoá giai cấp trong xã hội ... dạ xin thưa ... đó chính là định hướng TBCN chứ không phải XHCN đâu ạ ...?

thần tượng LIÊN XÔ ... sau 50 năm đi theo chính thể XHCN ... đã sụp đổ hoàn toàn ... các nước trong khối cũng đã tan rã từ lâu ... VN chúng ta được gì khi bước chân theo LIÊN XÔ ... sau bao nhiêu năm rồi ... người dân vẩn còn quá khổ ... kinh tế èo uột , tham nhũng tràn lan . sưu cao thuế nặng . nợ nần chồng chất ...

sau bao năm xây dựng , đất nước chúng ta được quốc tế xếp hàng thứ 5 trên thế giới về vấn nạn tham nhũng . cơ bản phá xong rừng , sân bay đứng trong top 10 sân bay tệ nhất châu á . chính quyền trong nứơc nhu nhược , lảnh thổ ngày càng bị thu hẹp , lệ thuộc ngoại bang ngày càng sâu rộng , cái hoạ bị xăm lăng treo lơ lửng trên đầu ... thì ... ách đô hộ bởi nạn giặc tàu xãy ra ... sẽ không còn xa lắm đâu ...?

( còn tiếp )


—————

Date: 18/12/2015

By: Cô hàng xóm

Subject: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

Đúng thế đấy bác KHUYẾT DANH . Chúc bác an toàn trên xa lộ nhé !

—————

Date: 09/12/2015

By: Ma Minh

Subject: Mình có một tuổi trẻ - để đánh mất tất cả

Đó là lý lẽ của những kẻ cần kìm hãm và khiến đứa trẻ thiếu tự tin phải lùi lại. Im lặng và sợ hãi. Sự im lặng như một lời hiệu triệu: Tất cả chúng ta hãy im lặng, rồi tất cả sẽ ngoan.

Cuộc sống – đúng với bản chất khốc liệt của nó – biến người ta thành một chấm đen mỏng dính trong vũ trụ không tên gọi. Tuổi trẻ có gì? – Mình ăn no, lớn lên như bong bóng, mình im lặng và … chết đi.

Nhưng có một thứ quý giá mà tất cả đám người muốn che tai, bịt mắt không nhìn thấy (hoặc lừa đám trẻ con cho chúng khỏi thấy): Đó là tri thức.

Sự hiểu biết nhân lên gấp nhiều lần khi một người trẻ trung nói về mối quan tâm của họ, đọc về điều họ chưa biết, truy tìm kiến thức mà họ bị giấu đi. Sự tò mò không giới hạn biến người trẻ thành “cái gai” sẵn sàng nhô lên như dao nhọn, đâm vào cuộc sống và hút lấy tất cả những điều họ yêu quý, trân trọng.

Tôi đã gặp những người trẻ thức 20 giờ/ngày bên dự án riêng của họ, với niềm tin vô hạn nó sẽ thành công. Có những ánh mắt trong veo đã chinh phục từng trường đại học, đi khắp thế giới, chỉ để nói về một thứ duy nhất họ quan tâm: sự an toàn của trẻ em. Có những cô gái 17 tuổi, viết hàng ngàn trang tiểu thuyết, chỉ để tập luyện cho cái thú vui đam mê những nhân vật họ theo đuổi. Có những anh chàng xắn quần, chăn bò, thức đêm trong trại chăn nuôi, nói như si mê về những kết quả họ nhìn thấy từ tháng ngày khó nhọc gầy dựng tất cả trên những gì cha mẹ đã dạy họ. Có người đã cầm cây lúa lấm lem bùn lầy, mang theo ước vọng không giới hạn, một ngày nào đó nhìn thấy chú, bác nông dân gần nhà mình sẽ giàu có, no đủ từ giống lúa mình học được đâu đó xa xôi.

Những ước vọng ấy là khởi nguồn đầu tiên của tự do, khi một người trẻ ý thức thật sự về điều họ cần, họ muốn, về những người họ muốn giúp, vì một xã hội mà họ tin rằng sẽ tốt đẹp hơn – qua chính công sức và nỗ lực họ bỏ ra. Niềm tin ấy thơ ngây đến xót lòng, rõ nét và khiến tất cả những ai còn vương vấn điều tốt đẹp, cảm thấy cần phải làm việc cùng với họ.

Người ta mong chờ gì từ đường phố sạch với những gã đàn ông nhổ nước bọt? Ai dám tin xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi cha mẹ lót những cọc tiền vào tay thầy cô để con mình trở thành học sinh giỏi? Người ta mong chờ gì ở tương lai khi thầy cô nhận tiền để dúi vào tay học trò một bài giải thi tốt nghiệp bệ rạc? Ai có thể tin rằng xã hội sẽ bớt ngột ngạt hơn khi người đàn bà giàu có ép thầy cô phải trừng phạt một đứa trẻ con nghèo, vì nó dám đánh nhau với con bà? Ai nghĩ rằng sẽ có thay đổi, khi chẳng ai thèm thay đổi gì?

Có lẽ đã đến lúc, phải tìm một ai đó để mong chờ. Như đứa trẻ 17 tuổi áo rách, vai gầy, mặt sạm nắng đang thơ ngây học ngoại ngữ. Thằng con trai chăn bò đang dịch tài liệu chống bệnh cho bò ngay trong căn bếp thơm mùi than cỏ - thay đổi thứ kinh nghiệm mà cha anh chưa bao giờ biết đến. Cô gái nhát như cáy nhất định không chịu chụp ảnh vì “em xấu lắm” – một ngày nọ đã đọc luận văn về an toàn cho trẻ ngay trong một huyện nghèo mà cô đi khảo sát cho những “người Tây” xa lạ sẽ đến và giúp đỡ những em bé cô quen. Thế giới thay đổi từ những điều nhỏ nhất, những hành vi đơn giản nhất và những con người dám mở mắt ra, ngắm nhìn thế giới và không im lặng nữa.

Ai có thể buồn nhiều hơn cho những vụ giết người, thực phẩm gây ung thư, hay một cảnh ăn mày dàn dựng có lý? – Thật u tối. Hãy để chúng cho những người già – rảnh – và buồn theo cách đẹp. Tri thức không nằm ở nỗi sợ và lời than trách, nó đang tràn lên trong tim người trẻ trung nhất. Họ bận rộn học, bận rộn yêu, tận hưởng tuổi trẻ và ngày qua ngày thực hiện những gì tri thức đã dạy họ. Họ sống tự do, yêu tự do và đang chiến đấu vì tự do nhiều hơn bất cứ kẻ già nua nào đang lầm bầm chửi rủa thế giới.

Sẽ đến một lúc nào đó, như tôi đi ra đường, ngây dại đứng nhìn một bạn đang đứng trong khu phố của mình với một thùng sách, tặng từng quyển cho đứa trẻ bán kẹo sing-gum đi qua. Em bảo tôi, em muốn chúng có truyện đọc, giống như đống truyện này cha đã mua cho em. Tri thức xứng đáng được lan ra, như virus càng tốt, lan ra như những vòng nước chảy. Hoặc như một buổi chiều nọ, tôi gặp nhà phi hành của NASA, một em học sinh lớp 10 chạy lại hỏi ông: Cháu muốn thi vào ngành vũ trụ, muốn đi bộ trong không gian, cháu sẽ học cái gì?

Khi vũ trụ nằm trong lòng bàn tay và nhen lửa trong trí óc những đứa trẻ, kẻ bịp bợm đừng hòng tước đoạt tự do của họ - tự do trong ý nghĩ – trong suy tư – và trong cách thay đổi thế giới gần bên họ.

Ta làm gì có thứ gì để mất, ngoài cái tuổi trẻ quá đỗi ngắn ngủi này…

Trong khi ấy, những kẻ già chết nhát, vội vàng bảo mình im lặng và ngoan hiền.

Thật nực cười.

Khải Đơn Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người viết tự do đang sống và làm việc tại TP.HCM.

—————

Date: 09/12/2015

By: Ma Minh

Subject: Re: Mình có một tuổi trẻ - để đánh mất tất cả

Bài viết đăng trên trang Thanhnien.vn

—————

Date: 10/12/2015

By: hh

Subject: Re: Re: Mình có một tuổi trẻ - để đánh mất tất cả

hay quá

—————

Date: 07/12/2015

By: KHUYẾT DANH

Subject: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYÊN TÂY .

Biết bao vụ án oan sai , biết bao nhiêu những nổi khổ sở , uất ức của người dân đã được và không được làm sáng tỏ dưới bộ máy công quyền hiện nay . nếu không ép cung , mớm cung hay bức cung ... thì làm gì có những chuyện này xảy ra ...? QUYỀN CON NGƯỜI ... ư ...đó là một điều lạ lẩm trên đất nước này ...!
công an là một ngành DO DÂN nên phải VÌ DÂN , phải bảo vệ dân mới đúng ... đằng này ... đó lại là một công cụ đắc lực của một nhóm người có chức , có quyền để cướp bóc , o ép người dân nhằm mưu đồ lợi ích riêng ... không khác gì một lũ cướp có vũ trang được cấp trên hậu thuẩn . đây là một ngành ... mà đã từ lâu lắm rồi , không còn thiện cảm dưới ánh mắt của người dân ... có câu :
CÔNG AN , THUẾ VỤ , KIỂM LÂM 3 thằng đứng đó phải đâm thằng nào ... dân kêu , dân bảo , dân bàn ... 3 thằng đứng đó đâm nhào cả 3 ...? qua đó cho thấy... mức độ căm phẩn của người dân đối với công quyền hiện nay ra sao ... thời thì đã rõ ...?

ở VN bây giờ , người ta không còn tôn trọng lực lượng này nửa ... thậm chí với những đứa trẻ nhỏ ... chúng gọi những người lính vũ trang là CHÚ BỒ ĐỘI . nhưng với CSGT lại là THẰNG CÔNG AN thật đáng hổ thẹn .

thời gian qua, trang mạng XH có đăng một bài về viết về việc tố cáo CSGT ĐỒNG NAI , tố cáo lảnh đạo cấp trên của một nhóm CSGT bị thất sủng ... cũng đã nói lên được bản chất thối nát của ngành này ở mức độ nào ...? suy ra cho cùng ... đây cũng chỉ là một hành động quá bức xúc , quá cay cú của một số người bị cấp trên cho ra rìa ... nên nhớ cho rằng ... trước đó họ cũng đã từng đứng trong hàng ngũ này , cũng đã từng áp bức , bóc lột người dân ... chớ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu ...? muốn được sự ủng hộ của quần chúng ư ...? dạ thưa ... không có tôi trong đó .

Chuyện phe phái , chuyện thanh trừng , đấu đá nhau trong nội bộ ... nhằm đưa nước nhà đi lên ... thì ở triều đại nào cũng có ... nhưng đấu đá nhau ... để đục khoét ngân khố , vơ vét , ức hiếp dân lành ... thì đó , lại là một tội đồ cần phải nghiêm trị ... nhưng ai sẽ trừng trị đây ... khi mà toàn hệ thống ... bàn tay nào cũng bị dính chàm cả ... đó ... chính là bản chất , là kết quả của một chính sách đơn quyền , độc đảng ...! không ai giám sát .

Những năm gần đây ... nhờ có trang mạng xh tự do ... mà người ta có thể tải lên những gì mình cảm thấy bức xúc . chính quyền không thể vô tư bịt miệng mãi người dân ... vì vậy cho nên , những hành động sai trái , những việc làm tiêu cực ... của các vị công quyền ... cũng giảm đi một phần nào . từ đó ... người dân cũng được một phần nào đở khổ ...!

( còn tiếp )

—————

Date: 08/12/2015

By: KHUYẾT DANH

Subject: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

Chuyện phá rừng làm rẩy , chuyện lâm tặc đội lốt kiểm lâm , chuyện lợi dụng chức quyền phá rừng phòng hộ ...v v ... đó ... đều là những chuyện quá nhỏ ... so với cái chuyện chính phủ cấp giấy phép cho doanh nghiệp xây dựng những công trình thuỷ điện phục vụ dân sinh ... bởi vì đây ... chính là một tờ giấy hợp pháp để doanh nghiệp tự do phá rừng . đó chính là những tay lâm tặc cở bự ... những tên ĐẠI LÂM TẶC được nhà nước mặc nhiên công nhận và hậu thuẩn ... mà ít có ai thấy được ...! cứ nhầm tưởng rằng ... đó là những việc làm ích nước , lợi nhà ...

thưa các vị ... , sau khi đã phá xong rừng , những doanh nghiệp này sẽ bán dự án lại cho các đơn vị chuyên môn để hoàn thành công trình ... và sau khi đã hoàn thành xong ... đây lại là những túi nước khổng lồ ... treo lơ lửng trên đầu người dân ... để rồi có thể lấy đi hoa màu , tài sản của người dân bất cứ lúc nào khi có sự cố xảy ra ... còn trách nhiệm ư ... cứ đổ thừa cho thiên tai là xong cả ... thật khổ cho dân lành ...!

khi có một vùng đất nào đẹp , màu mở , tiềm năng lợi nhuận cao ... thường doanh nghiệp sẻ mượn tay chính quyền , với cái danh nghĩa thu hồi đất để ép buộc người dân phải giao lại đất cho nhà nước ... bằng một cái giá rẻ mạt ... xong chính quyền mới trao lại cho doanh nghiệp phân lô bán nền với một cái giá ở trên trời ... tất nhiên cái chuyện lợi quả của doanh nghiệp đối với chính quyền là không hề nhỏ . đây ... chính là hành động cướp đất người dân một cách trắng trợn ... mà chính quyền lại chính là con cờ trong tay doanh nghiệp .

( còn tiếp )

—————

Date: 03/12/2015

By: Đạt

Subject: Lượm lặt: Đằng sau bức màn bí mật của các đồng chí CSGT

LÃNH ĐẠO CẢNH SÁT ĐỒNG NAI BỊ ĐỒNG CHÍ TỐ CÁO
Bản chất thật của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chúng tôi là như thế nào????
Kính thưa: Cộng đồng quần chúng nhân dân
Kính thưa: các lãnh đạo cao cấp nhà nước, Chỉ tịch nước, thủ tướng chính phủ, Tổng bí thư, Trưởng ban nội chính, bộ trưởng bộ công an, Bộ Trưởng bộ nội vụ....
Tôi xin lỗi vì phải sử dụng cách này để tố cáo, nói lên sự thật của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai. Tôi Đại diện cho tất cả cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai bị chuyển đổi công tác, bị tước bỏ chức vụ vừa qua, buộc thôi giữ chức vụ, chuyển đơn vị không lý do, xin nói lên bản chất thật của CSGT Đồng Nai. Hơn 15 năm trong nghề cảnh sát giao thông, tôi và anh em giao thông chịu nhiều tủi nhục, để dư luận xem thường, bị báo chí soi mói, từng chay mặt đi quỳ lạy phóng viên báo chí khi bị quay phim tiêu cực. Tất cả là vì ai, vì cái gì???????
Điều này chính ông Huỳnh Tiến Mạnh - đại tá - giám đốc công an tỉnh Đồng Nai biết rõ nhất. Người thích người khác gọi là "Đại ca".
Từ cán bộ trạm CSGT, lên chỉ huy trạm, rồi lên lãnh đạo phòng giao thông, rồi lên phó giám đốc, đến giờ là giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Tôi xin hỏi ông Mạnh: Ông biết được gì? Ông giỏi như thế nào ngoài việc ônng không khác chúng tôi là chỉ biết lập biên bản vi phạm giao thông. Ngoài ra ông biết gì?????????? Ông đã từng sống với chúng tôi, ăn chung, ngủ chung, ông dạy chúng tôi những gì???????? ông dạy chúng tôi ăn hối lộ, bảo kê xe, nhận tiền xe hàng tháng. Ông dạy chúng tôi cách ăn giang xăng nhà nước, ông dạy chúng tôi cách chung chi cho ông, cho lãnh đạo trên ông, cho ban giám đốc, và giờ ông là người đứng đầu công an tỉnh, tất cả các nguồn chung chi tập trung vào ộng.
Vụ thằng Duy đông báo pháp luật bị bắt, chúng tôi bị bộ công an mời hơn 30 người, ông dặn dò chúng tôi như thế nào? Ông kêu chúng tôi né tránh khai báo gian dối như thế nào? ông kêu chúng tôi bỏ tiền chạy chọt như thế nào? Chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền ông nhớ không? đổi lại chúng tôi được gì? được như bây giờ là bị buộc thôi chức vụ vô cớ, bị chuyển công tác không lý do. Ông được gi??????? Chính ông cũng là đối tượng bị tình nghi và bị Bộ Công an triệu tập trong vụ này. Nhưng rồi chúng tôi phải hy sinh để ông được an thân, yên ổn, rồi ông leo cao lên giám đốc. Dư luận có biết việc này không? Ông có thể dùng tiền mà ông có được từ chúng tôi để ông mua sự thật, nhưng tôi nghĩ dư luận không mù quán đồng tiền của ông đâu.
- Ông dạy chúng tôi cách ăn giang nhân dân, lừa dối nhà nước. Mỗi tổ tuần tra ngoài đường đều có chỉ tiêu phải lập biên bản bao nhiêu trường hợp. Thưa mọi người, ông Mạnh dạy chúng tôi cách như thế này: Ra đường thổi xe vi phạm, không lập biên bản mà nhận tiền mãi lộ trực tiếp, sau đó về viết biên bản khống cho đủ chỉ tiêu số lượng biên bản trong 1 ca công tác. Ra quyết định phạt, lấy tiền mãi lộ đi đóng phạt. Số tiền còn lại thì chia nhau. Mỗi ca như vậy mỗi người kiếm được vài chục triệu là bình thường,Hầu hết quyết định phạt hành chính vi phạm giao thông nộp tiền vào kho bạc nhà nước trong khoảng 10 năm nay toàn là thông tin người vi phạm khống, không có người thực tế, vì chính cán bộ giao thông dưới quyền ông Mạnh tự lập nên. Chỉ khi nào bị động thì mới lập biên bản thật.
Thanh tra chính phủ, thanh tra nhà nước có thể thanh tra lại tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính giao thông có tại kho bạc tỉnh Đồng Nai trong các năm sẽ thấy, toàn là thông tin về người vi phạm khống, không có thật họ tên, năm sinh, nơi thường trú thật.
- Mỗi trạm giao thông trên tỉnh Đồng Nai đều có ê kip bảo kê xe, chung chi theo tháng. Tôi khẳng định 100% xe tải, xe khách đường dài, xe ben.... đều chung chi tiền tháng cho các trạm, phòng giao thông và chủ trương này do ông Mạnh triển khai từ khi còn làm lãnh đạo phòng CSGT. Thu nhập mỗi cán bộ CSGT Đồng Nai mỗi tháng ít nhất là 300 triệu đồng, chỉ huy ít nhất là 700 triệu đồng, sau khi đac chung chi cho cấp trên. Mỗi tháng thu nhập của ông Mạnh từ các tổ, trạm chung lên là hơn 5 tỷ đồng. Chưa kể đến việc ông trực tiếp bảo kê các tập đoàn xe ben khủng phá nát đường xá đồng Nai bị dân Tân Cang phản đối thời gian qua. Tổ, trạm nào không chung chi là bị chuyển. Như cái chợ. Tôi sẽ công khai việc này khi thấy đến thời điểm.
- Vụ chị Hoàng anh bị CSGT trạm 51 đánh, tung clip lên mạng, Bản chất không như thanh tra Công an tỉnh nêu. Chẳng có thằng bán sữa nào ở đây cả. Có bao nhiêu “anh nhân viên tiếp thị sữa” giống như kết luận của thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai trong vụ chị Đỗ Vũ Hoàng Anh, SN: 1993 ở quận 9-TP-Hồ Chí Minh bị tổ tuần tra trạm CSGT 51 đánh gây bức xúc dư luận? Nếu như Thanh tra Công an tỉnh gọi thằng Trí trong vụ này là nhân viên tiếp thị sữa thì xin báo với tất cả mọi người toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai có đến khoảng 300 thằng nhân viên tiếp thị sữa như vậy, và hơn 300 nhân viên này không hề nhận lương từ một công ty sữa nào mà chính Cảnh sát giao thông Đồng Nai trả lương hàng ngày với mức lương cao hơn lương của Đại tá giám đốc Công an tỉnh. Ở đâu ra mà nhiều tiếp thị sữa đến thế? Nói thì không ai tin, nó có từ lâu rồi, có từ thời anh “Đại Ca Mạnh” còn làm chỉ huy trạm Cảnh sát giao thông 51. Và đây cũng chính là sản phẩm của Đại Ca Mạnh của chúng tôi. Vậy nhiệm vụ của nhân viên tiếp thị sữa này là gì? Nhiều lắm: chạy việc cho cán bộ giao thông, dọn dẹp, sắp xếp vị trí đứng chốt tuần tra kiểm soát, giúp cán bộ ghi chép biên bản, giúp cán bộ đặt vấn đề và nhận tiền mãi lộ từ những người vi phạm, cảnh giới đề phòng phóng viên báo chí theo dõi.... và đánh người vi phạm khi thấy họ có biểu hiện chống đối. Còn đối với những người ngồi trong văn phòng làm công việc xử lý tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký xe có nhân viên tiếp thị sữa không? Ai cũng có, mỗi bộ phận trong lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Nai đều có nhân viên tiếp thị sữa cho riêng mình và trả lương xòng phẳng hàng ngày.
người mới đeo cấp hàm thiếu úy nhưng trả lương cho nhân viên tiếp thị sữa của mình với mức lương cao hơn Đại tá.
Tiền ở đâu ra mà trả lương như thế?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong vụ này, chị hoàng anh bị đánh, Đại ca đã chỉ đao trạm giải quyết êm, anh em chúng tôi đã mời chị Hoàng anh về trụ sở để hòa giải, nan nỉ, chị Hoàng anh đồng ý nhận 2 triệu đồng bồi thường sau khi nghe chúng tôi nan nỉ cho thằng "nhân viên sữa ". trong cuộc nói chuyện chị Hoàng anh đã bí mật ghi âm và đúng như báo chí đã phản ánh. Phản ánh của chị Hoàng Anh trên báo chí là hoàn toàn đúng. Thanh tra công an tỉnh đã bóp méo sự thật, ai chủ trương việc này?????? tôi chỉ biết chính đại ca kêu chúng tôi giải quyết êm. Chúng tôi đã làm theo, vậy mà giờ đây chúng tôi bị chơi như thế này. Quá đau.
- Có một ông Giám đốc Công an nào mà vượt biên sang campuchia đánh bài, đá gà với giang hồ không hả "Đại ca". Tôi nghĩ việc này xã hội biết khá rõ về Đai ca. Từ khi Đại ca còn ăn chung ở chung với chúng tôi, đến giờ Đại ca là giám đốc rồi, Đại ca bao nhiêu lần vược biên sang Campuchia đánh bài đá gà Đại ca có nhớ không????????? Chắc đại ca nhớ. Em nghĩ vậy. Đại ca thắng thì đại ca vui, Đại ca buồn thì đại ca chửi chúng em như con chó. Giờ Đại ca lên giám đốc Công an tỉnh rồi, Đại ca quên bọn này, Đại ca xem bọn này là thứ rác, bỏ đi, thứ chó mà đại ca thích thì vuốt ve, không thích thì quăng ra đường. Đâu có được đại ca, bọn này là chó thì bọn này biết cắn đó đại ca ơi.
- Đại ca, em nói đại ca nghe, chúng em biết nhiều vè đại ca mà, đại ca hiểu mà, em mong đại ca xem lại các quyết định của mình, xem lại chữ ký của mình, Bọn em có sai phạm gì đâu, bọn em cố gắn lắm mới được vào vị trí đó. Cũng như đại ca thôi.
- Lý do vì sao tước bỏ chức vụ các chỉ huy trạm 51 cho về làm lính cảnh sát cơ động????????????????? lên chỉ huy thì có quy trình, miễn nhiệm thì cũng có lý do, cũng có quy trình chứ. có sai pahjm thì mới bị xử lý chứ??????????????????????????????????????????????????????? Đại ca làm như vậy có lạm quyền không???????? cho chúng tôi biết lý do???????????? hay đại ca không hiểu cách làm việc của giám đốc - vị trí đại ca đang ngồi????????? Chúng tôi đâu có xin đi, khi nào chisng tôi xin đi chổ khác mà chổ đó không còn vị trí tương đương thì chúng tôi chấp nhận làm lính. Còn đằng này chúng tôi không xin đi, tại sao chuyển chúng tôi làm lính????????????????????????????????
- Tại sao các trường hợp khác giám đốc Nguyễn Văn Khánh mới ký quyết định điều động trước đó khoảng 1 tháng, bỗng dưng đại ca lên thay xếp Khánh làm giám đốc,Đại ca ký thay đổi quyết định là như thế nào????????????????
Nguồn FB: Cánh Đồng Ngô

—————

Date: 09/01/2016

By: Có Danh

Subject: Re: Lượm lặt: Đằng sau bức màn bí mật của các đồng chí CSGT

thời nào cùng đồng chí đồng đội tham nhũng, cướp bóc của dân trên những nẻo đường xa lộ. bây giờ lên làm lãnh đạo... hihi ăn sao noi sao với cấp dưới đây trời

—————

Date: 03/12/2015

By: KHUYẾT DANH

Subject: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY ...!
Tham nhũng và lảng phí ở nước ta hiện nay ... đó ... không còn là một chuyện hiếm , chuyện lạ , chuyện mới mẻ gì nửa . nó vẩn ngang nhiên diễn ra nhan nhản hàng ngày ở khắp mọi nơi trên đất nước đó thôi ... từ cái chuyện mua tước mua quan ... cho tới cái chuyện làm đường , làm xá ... từ cái chuyện giao thông mãi lộ ... cho tới cái chuyện xử án , oan sai ... ôi thôi ... kể làm sao cho hết những nổi khổ của người dân đen ... trong thời điểm thực tại ...
nhũng nhiểu , hành hạ người dân đủ điều để có cơ hội tham nhũng ... đó là thực trạng chung của mổi người dân khi có dịp đến với bộ máy công quyền ... thì ai ai lại không biết ... chính điều này đã làm cho môi trường đẩu tư nước nhà không còn lành mạnh nửa . tích cực góp phần làm nghèo quê hương xứ sở ... mặc tình cho chính phủ , chính quyền răn đe , hô hào ... trừng trị hay xoá bỏ ... nhưng ôi thôi ... đó chỉ là những chuyện nhỏ thôi của nội bộ ... thì tất nhiên cái chuyện GIƠ CAO ĐÁNH KHẺ , cái chuyện bảo biện nhau cũng đâu có gì là lạ đâu ...? CÁ MÈ MỘT LỨA NHƯ NHAU CẢ .... không phải dân gian có câu : HY SINH ĐỜI BỐ ... CŨNG CỐ ĐỜI CON ... đó sao ...?
Những công trình nào dù lớn hay nhỏ ... cũng đều dính đến hai chữ tham ô ... những quan lại nào dù nhỏ hay lớn cũng đều tranh thủ vơ vét bỏ đầy túi tham một khi có cơ hội ... thì hỏi tại sao nhà thầu TRUNG QUỐC luôn luôn thắng thế trong tất cả các công trình , người TÀU ngày càng có mặt khắp nơi trên đất nước ... rồi đây ... cái chuyện mất nước ... cũng không còn có gì xa xôi lắm đâu ...?
Một việc làm xấu xa ... lại trở nên phổ biến và rất đổi bình thường ... thì đó ... quả là vô cùng nguy hiểm .
thưa các vị ... VN chúng ta vinh dự ... được quốc tế xếp hàng thứ 5 trên thế giới về vấn nạn tham nhũng . đây là một điều cảnh báo , một điều sỉ nhục ... nhưng hình như các vị quan chức chính phủ ... lại không cảm thấy nhục , lại không thấy được điều này . vâng ... ở nước ta không có văn hoá từ chức , không sỉ diện , không có cái chuyện chịu trách nhiệm cá nhân . lợi ... thì thụ hưởng âm thầm . còn hại ... lại để tập thể gồng gánh . đây là một điều bất công ... chỉ có trong chính sách độc quyền ... Xxxx

chuyện sai lầm chặt cây xanh tại thủ đô ... nó xảy ra công khai như ban ngày ... được dư luận và các nhà khoa học phanh phui , phản ứng mạnh mẻ như vậy ... người chứng , vật chứng đã rỏ ... công việc bị chặn lại ... thế nhưng có thấy vị chức sắc nào đứng ra chịu trách nhiệm đâu ...? việc này rồi cũng sẻ chìm xuồng như bao nhiêu việc khác vậy thôi .... hãy chờ xem ...?

chuyện oan sai của ông NGUYỄN THANH CHẤN ... chính phủ đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa sai ... vậy thì trong các vị xử án ... có ai đứng ra chịu trách nhiệm , bỏ tiền túi ra đền ... hay lại phải xuất tiền công quỷ ... ( trong khi tiền công quỷ lại là tiền của dân ) ... đây chỉ là một chuyện nhỏ ... mà chính quyền còn có cơ hội để sửa sai . nếu ông CHẤN bị kết án TỬ ... thì tôi không hiểu chính phủ sẻ sửa sai bằng cách nào ...?

Cái chuyện giết trộm chó ... (mà báo chí nêu ra bấy lâu nay ) ... nếu cả làng đều đứng ra nhận trách nhiệm ... thì tôi chắc chắn rằng ... mọi người đều trắng án ...! vậy thì cái chuyện trộm chó ... và cái chuyện chịu trách nhiệm tập thể ... đều là như nhau cả . huề cả làng ... vậy thôi ...? cái chước này , của quan chức chính phủ hiện nay ... quả là LỢI HẠI THẬT .

( còn tiếp )

—————

Date: 04/12/2015

By: Ma cẩm tường Minh

Subject: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

Chán nhất lúc đọc xong xem lại tên người viết là " khuyết danh " hay một nickname nào đó ! Hi
Đã là bạn bè, anh, chị ...không gì phải sợ, nhất là khi chúng ta lên tiếng vì cái đúng. Chuyện đất nước hầu như ai cũng thấm . Minh hèn lắm, buồn quá úp mặt vào tường chửi vu vơ, khe khẻ vài câu. Chửi lớn, vợ con nó hỏi : điên rồi sao ? Hi

—————

Date: 04/12/2015

By: hhuy

Subject: Re: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

hahaha thì ra ngoài ấy Minh cũng bức xúc dữ ha ? ở đây mình lên face nói tùm lum vợ mình đang sợ mình bị bắt đi tù đây....Mà cỡ mình thì bị đấm đá vài ngày là tiêu mạng ko kịp trối ...hic đang sợ đây hì hì , chúc Minh khỏe .

—————

Date: 04/12/2015

By: Ma cẩm tường Minh

Subject: Re: Re: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

Ở đâu cũng vậy cả .Hihi Mong Anh bảo trọng, cầu chúc sức khỏe và bình an .

—————

Date: 04/12/2015

By: Ma cẩm tường Minh

Subject: Re: Re: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

Có câm lặng và trốn vào một góc chưa chắc đã yên thân Anh àh ! Hi

—————

Date: 08/12/2015

By: hh

Subject: Re: Re: Re: Re: CHUYỆN ĐÔNG , CHUYỆN TÂY .

hì hì Cám ơn Minh ...đúng là khó yên Minh ơi ? Trốn trong 4 bức tường suốt mà vẫn ko được nhẹ lòng được khi mà nhiễu nhương bất công đầy đường . Bảo mà có quan tâm bức xúc thì cũng quá xạo , mà bảo không quan tâm thì cũng xạo tuốt...hihihi

—————

Date: 02/12/2015

By: Đạt

Subject: Trở ngại vào trang Facebook MT

Hai ba bữa nay vô trang facebook MT không được nữa. Không biềt có vấn đề gì. Đạt có email anh Huy nhưng cũng chưa nhận được trả lời.

—————

Date: 01/12/2015

By: Ma Cẩm Tường Minh

Subject: LỖI HẸN CÙNG CA DAO

Tình cờ đọc được bài thơ hay

Vườn nay người khác đã vào

Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa

Em ngồi giặt áo giữa trưa

Đâu rồi môi hát vu vơ một mình

Em ngồi giặt áo lặng thinh

Vò cho sạch những vết tình còn vương

Giũ cho vơi bớt giọt buồn

Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời

Đàn Kiều được mấy khúc vui

Thơ Kiều có vận vào đời em chăng?

Tình so chưa đủ ngũ âm

Áo chồng con đã nặng oằn dây phơi

Áo ca dao gió cuốn rồi

Câu ca dao trả cho người khác qua

Tóc mai rủ bóng hiên nhà

Chuyện xưa dù nhắc cũng là chuyện xưa

Em ngồi giặt áo giữa trưa

Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng.


Thanh Nguyên

—————

Date: 01/12/2015

By: hh

Subject: Re: LỖI HẸN CÙNG CA DAO

hì hì hay quá Ma cẩm tường Minh

—————

Date: 28/11/2015

By: K.đen

Subject: Thăm nhà

Không cho ăn mà vẫn sống ! ...
Cám ơn nhiều ! Vì chỗ quay về không bao giờ khép cửa ....

—————

Date: 29/11/2015

By: hhuy

Subject: Re: Thăm nhà

hihihi

—————

Date: 27/10/2015

By: Đ.Th

Subject: Tựa

Tựa là dựa, là nương nhờ, là nép mình bên nhau .Tôi biết ''Tựa'' không phải là dịp vui mà là dịp buồn, ngày ''Tựa'' tiễn đưa người bạn đời qua bên kia thế giới,ngày ''Tựa'' trở thành góa phụ mà đàn con còn chưa trưởng thành hết . Gặp người bạn đời của ''Tựa'' cũng trong dịp không vui, nơi bệnh viện .Những ngày cuối đời. Dáng người dỏng cao, đôi mắt hơi sâu, tính thân thiện dễ gần ,Lần gặp và nói chuyện với chúng tôi ở hành lang bệnh viện như những lời trăn trối, lời chia sẻ để đi xa , lời chấp nhận bạn tôi con của người lính VNCH có thể làm con rể ...

Ngày tiễn biệt người bạn đời nơi nhà tang lễ''Tựa'' cứ đứng vịm quan tài nhìn khuôn mặt người bạn đời khóc nức. giọng khàn dần, nước mắt như khô .... ''Tựa''mất đi một điểm tựa .

Khoảng đầu những năm 90 cứ rảnh lại đến chơi với con rể ''Tựa'' mãi thành khách quen, như phản xạ tự nhiên qua cầu Thanh Đa , qua phố cháo vịt quẹo trái vào cư xá Thanh Đa đến giữa dãy nhà mà chẳng cần nhìn tên E hay F gì nữa nhìn lên lầu 3 nơi lan can có đặ chiếc bồn trồng hoa gốm trắng ... nhà ''Tựa''. Những ngày chủ nhật đến chơi tôi hay được thưởng thức món bún giò heo ''Tựa'' nấu, ''Tựa '' nói -T này không thích món bún này nhưng gặp thì ăn vậy .... những miếng giò heo béo ngậy ... đến giờ mỗi lần nhà ăn bún giò heo lại nhớ món bún của ''Tựa'', mỗi lần thấy món ya-ua bịch lại nhớ những bịch ya-ua của ''Tựa ''tự là khi ấy .

''Tựa'' không còn , không còn là điểm tựa , ''Tựa'' bỏ đi thật xa sau ca mổ thành công mà khoa học và người thân cũng không giữ lại được , những gì yêu mến nhất vẫn có thể vuột khỏi tầm tay, người nghệ sĩ vội lưu giữ, vội gửi vào khung lụa những yêu mến ấy . Người nghệ sĩ có tất cả bây giờ bất lực nhìn những gì đã có lần lượt xa dần . Một ''Tựa''là đấng sinh thành đã đi thật xa về bên kia thế thế giới, một ''Tựa'' là đứa con tinh thần cũng lưu lạc nơi phương trời nào, người ở lại cứ ngẩn ngơ thương và nhớ .

Giờ ''Tựa''chỉ còn trong tâm tưởng, còn lại trong dư âm một hương sen .

—————

Date: 27/10/2015

By: ph hoa

Subject: Re: Tựa

Hay quá! Anh Đ Th viết rất sâu sắc, rất cảm động...em cám ơn nhiều!

—————

Date: 05/11/2015

By: Dl

Subject: Re: Tựa

Like like

—————

Date: 01/12/2015

By: Ma Cẩm Tường Minh

Subject: Re: Re: Tựa

Tranh đẹp. bố cục thanh nhã, màu ấm áp . Tình vậy cũng đáng hài lòng, Hi

—————

Date: 21/10/2015

By: NMH

Subject: Vui

Không biết nhà mở cửa từ bao giờ, hôm nay chợt vào được, vui lạ!

—————

Date: 25/10/2015

By: dl

Subject: Re: Vui

luôn luôn mở mà anh Hiếu

—————

Date: 26/10/2015

By: K.đen

Subject: Re: Vui

Tui có thấy gì vui đâu ông Hiếu ...hay có tí tuổi lúc nắng lúc mưa ...!

—————

Date: 20/10/2015

By: dl

Subject: tựa

Hoa ơi anh đăng lại bức lụa của em yêu cầu đó, vẩn đẹp như ngày nào hé

—————

Date: 27/10/2015

By: ph hoa

Subject: Re: tựa

Em cám ơn anh Di Linh nhiều nha!

—————

Date: 31/10/2015

By: N...tv

Subject: Re: Re: tựa

Vuon o nha trong con chang nhung ky uc thoi gian.........

—————

Date: 05/10/2015

By: HOAISIM

Subject: BÀI ... THƯỞNG NGOẠN ....!


TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY , MỖI KHI CÓ DỊP TRỞ LẠI SÀI GÒN ... NƠI CHỐN PHỒN HOA ĐÔ HỘI THUỘC LOẠI BẬC NHẤT MIỀN NAM HIỆN NAY ... NƠI CÓ CÁI KHÔNG KHÍ NGỘT NGẠT , NÁO NHIỆT ... NGÀY CÀNG GIA TĂNG ... CÓ NHIỀU CHUYỆN ĐỂ NÓI ... TỪ CÁI CHUYỆN NHỊP SỐNG HỐI HẢ THỪƠNG NGÀY ... CHO TỚI CÁI CHUYỆN Ô NHIỂM MÔI TRỪƠNG THƯỜNG NHẬT ... ÁP LỰC CĂNG THẲNG LÊN TỪNG MỖI MỘT CON NGƯỜI KHI CÓ DỊP ĐI ĐẾN NƠI ĐÂY ... ĐÂY LÀ NƠI DỂ SINH PHƯƠNG LÀM ĂN , MUA BÁN ... NHƯNG CŨNG LẮM VẤT VẢ , BON CHEN ... THIỆT LÀ ... NGỰA XE NHƯ NƯỚC , ÁO QUẦN NHƯ NÊM ...! SỐNG GIỮA MỘT MÔI TRƯỜNG BỊ BÊ TÔNG HOÁ ĐẢ TỪ LÂU ... BỔNG CHỐC THẤY GIẬT MÌNH ... VÌ ĐẢ TỪ LÂU LẮM RỒI ... KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÁI CƠ HỘI ... ĐƯỢC PHÓNG TẦM NHÌN VỀ PHÍA XA XA ...?

CÓ NHIỀU NGUYÊN DO CHO LẮM ... NÀO LÀ GIẢI PHÁP SIẾT CHẶT VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA CHÍNH PHỦ ĐẢ KHIẾN CHO DOANH NGHIỆP BUỘC PHẢI GIA TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẦU XE NHẰM ĐẢM BẢO CHO NHU CẦU SẢN XUẤT ... NÀO LÀ MỨC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO ... THÌ CÁI NHU CẦU MUA XẾ ĐỂ HƯỞNG THỤ CŨNG ĐÂU CÓ GÌ LẠ ... NÀO LÀ DO CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH GIÁO DỤC SAI LẦM CỦA CHÍNH PHỦ ... KHÔNG BIẾT RỒI TỚI ĐÂY ... SẼ ĐƯA BỌN TRẺ ĐI TỚI ĐÂU ...?

ngày xưa ... Thời chế độ củ . Nhà trường dạy dổ chúng ta phải biết thương yêu đồng loại , hiếu thảo với đấng sanh thành , kính trên nhường dưới , đi thưa về trình , nói năng lể phép , đối xử lịch thiệp ... , phải biết ngã mũ chào tiển biệt người đã khuất ... Khi có đám táng ngang qua ...
Ngày nay ... Dưới chế độ này . Không biết nhà trường dạy dổ bọn trẻ ra sao ... Mà chỉ thấy lớp trẻ đua đòi , sống thử , sống gấp , thích hưởng thụ , lười lao động ... Kỷ năng sống kém ... Bây giờ mà tìm được một đứa trẻ nào có kỷ năng sống tốt , nội trợ tốt , biết tự lực cánh sinh , tự giác trong lao động , biết tự mình lo được cho bản thân ... đó Là một điều hơi hiếm ...?

Trong thời gian tới đây ... lượng sinh viên cả nước sẽ đổ về SÀI GÒN học tập , nghiên cưú ... nhiều vô kể ... Bởi vì đâu còn cảnh phân chia khu vực , hay vùng miền như trước nửa ... chúng có thể học hành ở bất cứ nơi đâu , bất cứ trường đại học nào ... nếu có điểm số cao . SÀI GÒN sẽ là điểm đến lý tưởng của các sinh viên ... mặc dù HÀ NỘI là trung tâm , là thủ đô , là trái tim của cả nước ...? Thì cái gánh nặng , cái không gian chật chội ... Sẻ áp lực thêm lên cho SÀI GÒN ... đó là một điều không tránh khỏi ...?

Năm nay ... trường ta .... chưa có tới 60 sinh viên nộp đơn vào trường để theo học ... ban gốm trước kia ... Là một ban ngành truyền thống chủ lực của trường .... Thì năm nay chỉ có một sinh viên nộp đơn theo học thôi ... ô la ... vậy thì năm nay 3 thầy sẻ phải dạy một trò ... điều này là một tiền lệ chưa bao giờ có từ trước tới nay ... tệ thật ...

Ngành gốm ngày càng bị mai một , thậm chí sinh viên địa phương không chịu theo học các ngành nghề của trường , phe phái chia rẽ trong nội bộ ban giám hiệu , sự bất tài , thiếu sáng tạo trong quản lý ... Đã khiến cho nhà trường trở nên thảm hoạ như hiện nay ...

Giờ đây ... VIỆT NAM chúng ta đã cơ bản PHÁ XONG RỪNG ... ngoài thiên nhiên không còn cây cao to nửa ... sau này con cháu chúng ta muốn xem cây rừng , thú hoang dã ư ... Chắc có lẻ phải tìm trong sách vở hay vào đến SÀI GÒN ... mới có .
Với cái đà CẢI CÁCH GIÁO DỤC nhồi nhét như hiện nay ... không biết tương lai đạo đức bọn trẻ sẻ ra sao ... Khi hàng ngày chúng ta phải chứng kiến nhiều viển cảnh sống manh động , băng hoại , phi đạo đức ... nhan nhản xãy ra hàng ngày ...? Rừng đã không còn ... nền giáo dục lại có vấn đề ...

Vậy thì cái khẩu hiệu ... của ông HỒ CHÍ MINH ... VÌ ỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY , VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI ... không còn giá trị gì nửa ... OK ...?

—————

Date: 05/10/2015

By: Cô hàng xóm

Subject: Re: BÀI ... THƯỞNG NGOẠN ....!


... OK... !

—————

Date: 06/10/2015

By: PH HOA

Subject: Re: BÀI ... THƯỞNG NGOẠN ....!

ĐỒNG Ý VỚI ANH HOÀI XIM

—————

Date: 27/09/2015

By: Phuong Hoa

Subject: Thân Mời

Trân Quý Mời Thầy Cô, Anh Chị Em Mỹ Thuật Đồng Nai đến dự buổi Khai mạc triển lãm nhóm tháng Mười Hội ngộ, vào lúc 10 giờ sáng ngày 1/10, tại Bảo Tàng Mỹ Thuật 97 Phó Đức Chính, quận Một, tp HCM. Sự Hiện diện của Thầy Cô, ACE nhà mình là niềm vui , sự khích lệ không hề nhỏ của nhóm.

—————

Date: 24/09/2015

By: HT

Subject: VỀ NHÀ

Sao mà nhà trống huo trống hoác zầy nè trời !!!!!!!!!!!!! buồn quá

—————

Date: 26/09/2015

By: dl

Subject: Re: VỀ NHÀ

trung thu

—————

Date: 26/08/2015

By: HOAISIM

Subject: GÓC NHÌN THẲNG ...!

                            CÂU CHUYỆN NGHỀ NGHIỆP .
          con người ta ( thông thường ) ...  khi mới sinh ra cho đến khi hoàn thành chương trình phổ thông trung học  ... ai ai cũng đều phải trông cậy vào sự bao biện , chu cấp ... của người thân , của cộng đồng hay xã hội  ... rồi khi lớn lên ... trưởng thành ... cất vó truy phong bước chân vào ngưởng cửa cuộc đời ... để có thể tự lực nuôi sống được cho bản thân ...  thì đòi hỏi ở mổi một con người ... phải biết tự trang bị cho mình  một kiến thức cơ bản về cuộc sống và một cái nghề để lận lưng  ... nghề gì cũng được miển sao ... là nó phù hợp với sức lực của bản thân  và điều nhất thịết là ... nó phải lương thiện  ... thì mới có thể tồn tại và đứng vửng được trong cái thời đại văn minh như hiện thời .

           nghề nào cũng đều cao quí và tốt đẹp cả ... cũng đều dâng hiến cho đời những lợi ích nhất định nào đó ... cho dù đó là trực tiếp hay là gián tiếp ... hàng  ngày , hàng giờ ... cần mẩn tạo ra của cải , vật chất ... cốt ... nhằm làm giàu cho xã hội ... làm cho cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp hơn lên ... 

           sự đa dạng , phong phú trong nghề nghiệp ... đó chính là một sự giao thoa ,  một sự trao đổi , dần công trong xã hội mà đồng tiền ... lại chính là vật trung gian ... đã làm cho sự trao đổi đó ...  trở nên vô cùng dể dàng .

           ở VIỆT NAM ta ... có hai cái nghề ... mà khi phục vụ người khác đa phần ( chứ không phải là tất cả ... ) lại tỏ ra thiếu tế nhị ... la lối , nạt nộ , doạ dẩm khách hàng ... họ phục vụ thu tiền ... mà giống như đi ban ơn ...  chắc có lẻ họ đã tự cho rằng ... nghề nghiệp của mình cao quí hơn hẳn những ngành nghề khác chăng ... ? hay đó là một bản chất , một thói quen bất di , bất dịch của nghề ... mà không thể nào sửa đổi được ? hai nghề này chính là nghề BÁC SĨ và ngành CÔNG AN .

              trong nghệ thuật có một cái nghề ... mà ít ai biết được . đó là khi ra sức làm nhiều chừng nào ... thì tác phẩm đó càng trở nên mất giá trị ... và khi họ tạo ra nhiều tác phẩm  ... thì lại không có tác phẩm nào lại giống với tác phẩm nào ...  tôi muốn nói đến nghề CHẠM TRỔ trên chất liệu gỗ ...!

                để tạo nên một tác phẩm rể cây thật đẹp và có giá trị ... thì người nghệ nhân ( chứ không phải người thợ ... bởi vì họ không có góc nhìn ) ... phải thấy được những hình tượng tuyệt đẹp trong khối gỗ đó ... và rồi họ chỉ việc loại bỏ những phần thừa để cho ra một tác phẩm đẹp ... tuy nhiên , đối với loại hình là rể cây ... thì họ phải làm sao ... để lại càng nhiều da ( vỏ cây ) càng tốt ... có như vậy thì mới thấy được tính đặc thù riêng của loại hình rể cây ... vì vậy , nếu là người nghệ nhân có trình độ ... ĐỘ giỏi  ( nhìn tới ) thì đâu cần phải chạm nhiều . thời gian để họ ước lượng ( ĐỘ ) còn lâu hơn thời gian họ chạm rất nhiều .
                 vì là rể cây ... cho nên đâu có cái nào giống cái nào ...? cho dù là một xúc gỗ giống nhau ... nhưng mổi loại gỗ , mổi xúc gỗ ... đều có kết cấu sớ gỗ cũng khác nhau . đó là chưa nói đến tâm trạng , trình độ , thời tiết ... của người chế tác ... lúc vầy , lúc khác ...? 

                  để trở thành một người thợ giỏi trong nghề này ... thật tình không phải dể ? bởi vì ngoài cái kỷ năng tạo hình thật tốt ra ... còn phải am tường sang nhiều lỉnh vực khác như rèn , mộc , nhám , bóng ... ngày xưa , theo nghề này ... chỉ nội cái mài đục không thôi ... tôi đã mất đi một tháng trời .

                 nói tóm lại ... do làm thủ công ... việc một người thợ chạm ... chế tác ra những tác phẩm bằng gỗ hoàn toàn giống nhau như đúc ... là một việc làm không thể được , một việc làm hoàn toàn BẤT KHẢ THI  ... và cái câu TAM SAO THẤT BỔN sẽ luôn luôn đúng ... trong cái nghề này .
             
                 với ... một câu châm ngôn xúc tích  , một vài nét cọ lã lướt , một nhát đục tinh tường... tưởng chừng như đó là một điều ngẩu nhiên ... nhưng không phải vậy , để làm ra được điều này . đôi khi người nghệ sĩ ... đã phải chiêm nghiệm , đã phải lao động vất vả ... rút tỉa kinh nghiệm trong nghề nghiệp ....  suốt cả một đời người mới có được ....!
          
            

—————

Date: 07/10/2015

By: hhuy

Subject: Re: GÓC NHÌN THẲNG ...!

hì hì Hoài làm mình nhớ một thời cũng đục đẻo ở cty mỹ thuật , cũng 1 thời vào rừng kiếm những rễ cây ...h2 hì

—————

Date: 18/08/2015

By: K.đen

Subject: Thăm nhà

Chào cả nhà , chúc ACE khoẻ .
Lang thang , lưu lạc nay về nhà thấy ngài ngại ...hic hic ( làm bộ đấy ) ....

—————

Date: 21/08/2015

By: H

Subject: Re: Thăm nhà: Nha thằm

Ông K. đi tiếp tua nữa, rồi dzià là ... hết ngại ... nhưng vẫn còn giả bộ được, hihi ...
Nha ... thằm !
Chúc ô K luôn khỏe !

—————

Date: 23/08/2015

By: K.đen

Subject: Re: Re: Thăm nhà: Nha thằm

Vườn không nhà trống biết " nổ " ai H ơi !

—————

Date: 26/08/2015

By: hh

Subject: Re: Re: Re: Thăm nhà: Nha thằm

hihi lâu lắm mới vào được nhà hihi , chuc mừng

—————

Date: 05/08/2015

By: Hoàng Nhơn

Subject: Đi ĐÁM CƯỚI con chị Tiên

Anh chị em nào đi ĐÁM CƯỚI con của chị Tiên vui lòng báo anh Hoàng Huy, hiện SG đã có 9 người (cô Thuỷ, Huy, Hoa, Hiếu, Đỗ, Nhơn, Yến và 2 người nữa).
Nếu có ai đi thêm sẽ thuê xe 16 chỗ đi cùng cho vui, nhắn ngay với anh Huy trong ngày mai để thuê xe.

—————

Date: 05/08/2015

By: nam tan van

Subject: mtk4

cam on cac ban da chia buon cung gia dinh

—————

Date: 05/08/2015

By: nam tan van

Subject: hoai tien va anh bac

rat tiec vi dai tang nen khong du duoc dam cuoi mong hoai tien thong cam

—————

Date: 12/08/2015

By: HT

Subject: Re: hoai tien va anh bac

Cảm ơn NAM đã gởi quà cho cháu ,HT hiểu mà

—————

Date: 05/08/2015

By: nam tan van

Subject: hoai tien va anh bach

rat tiec vi dai tang nen khong du duoc dam cuoi mong hoai tien thong cam

—————Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai